Antalya Saç Ekim Merkezi

Reklamlar: 

GENEL FİRMA BİLGİLERİ

İşletme Türü: 

Antalya Saç Ekim Merkezi  FUT ve FUE tekniklerinden FUE saç ekim tekniği tercih etmektedir.  Nedeni dikişin olmaması herhangi bir izin bulunmaması , ağrıyı ortadan kaldırması ve naturel kalıcı çözümlere net olarak ulaşılabilmesidir.

FOLİKÜLER ÜNİTE EKSTRAKSİYON ANTALYA ' DA FUE

Fue saç ekiminin avantajları

FUE tekniği açık adıyla söylersek Foliküler Ünite Ekstraksiyon Tekniğidir. Burda foliküler ünite nedir kısaca bahsedersek saçların saçlı deride birli ikili üçlü ve dörtlü kökler demetler halinde bulunması demektir. Foliküler ünite kavramının bulunması ve foliküler üniteye uygun olarak saç köklerinin çıkartılmasıyla son derece başarılı sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

KALEM TEKNİĞİ İLE ANTALYA ' DA SAÇ EKİMİ

Saç Ekiminde en yeni ve gelişmiş hasta dostu yöntem

Estetik Cerrahımız tarafından Fue tekniği ile verici bölgeden alınan saç kökleri, konusuna hakim asistanlar vasıtasıyla elemine edilerek, nakil yapılacak kalemlere tek tek yerleştirilir. ANTALYA ' DA SAÇ EKİMİ Merkezimizde Estetik Cerrahımız bu sağlıklı greftler yani saç kökleriyle önceden tasarlanmış bölgeye planlı bir ekim gerçekleştirirler. Bu ekipman sadece size özel kullanılır, operasyon sonrası tıbbi atık olarak imha edilir.

FUT YÖNTEMİ İLE ANTALYA ' DA SAÇ EKİMİ

Fut saç ekim tekniği artık tercih edilmeyen bir yöntem

FUT tekniği bilindiği gibi cerrahi bir operasyondu. Enseden deri parçası çıkartılması , dikiş atması söz konusu idi  ve hastaların enselerince ince bir çizgi kalmaktaydı. Artık FUT tekniğine ihtiyaç kalmamıştır. ANTALYA'DA SAÇ EKİMİ Merkezimizde FUE saç ekimi tekniğinde FUT saç ekim tekniğindekine oranla çok daha fazla sayıda saç toplanabilmektedir.

SAÇ EKİMİ NEDİR ?

Saçlarınıza tekrar kavuşmak eskisi kadar ağrılı değil.

Saç ekimi, saçların döküldüğü bölgelere dökülmeyen alanlardan ( donör alan ) saçların alınarak yerleştirilmesidir. Antalya'da Saç ekim Merkezimizde Saç ekimi ile yerleştirilen saçların aktarıldıkları bölgeden dökülmemesi gerekir. Bunu sağlayan donör bölge kulağın arkasından başlayıp devam eden bölgedir. Bu alandan alınan saçların  dökülmüş olan saçsız bölgeden istenilen alana ekilmesi mümkündür.