Antalya hasta kabul sertifikası, Antalya hasta kayıt kabul kursu, Antalya tıbbi sekreterlik

Reklamlar: 

GENEL FİRMA BİLGİLERİ

İşletme Türü: 

Hastaneler ve Muayenehaneler de 2010 Yılından İtibaren Zorunlu olarak Çalıştırılması gereken Binlerce Tıbbi Sekretere İhtiyaç var.Neden Biri Siz Olmayasınız ? 0850 302 90 76 Bizlere Ulaşınız.

Antalya hasta kabul Kursu Sağlık Bakanlığının Yayımladığı genelgeye göre; "Sağlık Kurumlarında İstihdam edilecek Tıbbi Sekreterlerin Tıbbi Uygulama ve Lisana yabancı olmaması bakımından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi sertifika ve eğitim veren kurslardan eğitim alınması şartı getirilmiştir."

Antalya hasta kabul Kursu Tıp Sekreterliği Eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 1144 Saat'e çıkartılmıştır. Bu belge ile Öğrencilerimiz Hastanelere sözleşmeli personel olarak yerleşme haricinde KPSS da da seçim yapma imkanı sunulmuştur.

Antalya hasta kabul Kursu HASTA KABUL TIP SEKRETERLİĞİ KURSU ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 09.09 2009 TARİH VE 379/11279 SAYILI YAZILI EMİRLERİYLE TIP SEKRETERLİĞİ KURS PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ OLUP ESKİ PROGRAMDA SADECE TIP SEKRETERLİĞİ MODÜLÜ VARKEN YENİ PROGRAMIN İÇERİSİNE;

1-HASTA KABUL

a)Hasta hizmetlerini yürütmek

b)Tedavi hizmetlerini yürütmek

c)Tıbbi arşivleme yapmak

2-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

3-DEĞİŞİK DİLLERDE İLETİŞİM

4-ON PARMAK KLAVYE EĞİTİMİ

5-BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ ,İNTERNET VE DONANIM BİRİMLERİNİ KULLANMA MODÜLLERİ EKLENMİŞTİR.

Yeni Modül programının içereği oldukça zenginleştirilmiştir.Yeni ilave edilen modüllerle kursiyerler özellikle sağlık sektöründe kolay iş bulabilecekler ve çalışacakları kurum ve kuruluşlarda başarılı olacaktır.

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER TANIM

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

 • Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
 • Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,
 • Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
 • Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
 • Tıbbi raporları yazar,
 • Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Kağıt, kalem gibi büro malzemeleri,
 • Bilgisayar, daktilo, dikte cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 • Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
 • Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
 • El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
 • Ayrıntıyı algılayabilen,
 • Dikkatli, düzenli
 • Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
 • Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
 • Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen

kimseler olmaları gerekir.

Antalya Hasta Kabul Eğitim ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı temiz ve gürültüsüzdür.

Antalya hasta kabul Kursu Eğitim Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

 • Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
 • Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
 • Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.
 • Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.
 • Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

 

Antalya hasta kabul Kursu Sertifikası Programın Uygulanması ile ilgili Genel Açıklamalar

 1. Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı (BÖP) hazırlanacaktır.
 2. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.
 3. Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.
 4. Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.
 5. Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.
 6. Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zekâ esas alınacaktır.
 7. Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkân ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.
 8. Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.

Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.

Neden milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Onaylı Sertifika

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmayan kurslar sadece ticari amaçlarla kurulmuş, devletten vergi ve sigorta primi kaçıran,eğitim sektöründe deneyim, tecrübe ve standardı olmayan kayıt dışı ve kaçak kurslardır. Denetim dışı olmaları sebebiylede, disiplinsiz ve plansızdır. Kursa katılım belgelerinin hiçbir önemi ve geçerliliği yoktur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurslar?

İş Başvurularının hepsinde alanınızla ilgili geçerliliği olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikanın istenmesi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursların, devlet denetiminde,plan ve programı olan, resmi müfredata uygun, disiplinli, kaliteli, yeterliliği olan kurslar olması

Devlet kadrolarına atanabilmenin şartı olan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) bir çok alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika zorunluluğu olması. (Ör:Adliye Zabit Katipliği Sınavı-Bilg. İşl. Sertifikası v.b.)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı kursları bitirenlerin, en önemli avantajı eğitimi tamamladığında “RESMİ ÖĞRETMEN” olma hakkını elde edebilmesi, Özel öğretim kurumunda 1 yıllık öğretmenlikten sonra “Usta-Uzman Öğretici’’ statüsüne erişerek Türkiye’nin her yerinde o alanla ilgili öğretmenlik yapma ve hatta 2 yıl sonra “Kurucu-Kurum Müdürü” olabilme şansına sahip olması v.b.

Neden Misyon Meslek Kursu ?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmamız ve sizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika sahibi yapmamız.

TÜRKİYE’de BİR İLK olarak,her sınıf ve koridorda son teknoloji kameralar desteği ile kaliteli ses ve görüntü imkanı sağlayarak CANLI YAYIN, DERS VE KURUM ORTAMINI internet üzerinden izleyip duyma imkanı sağlıyoruz, şeffaflığımızın ve kendimize güvenin bir kanıtı olarak.

Ve diğer Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı olan kurslarda olmayan,

İSO 9001 ve TSE 2000 belgeli, kalitesi tescillenmiş eğitim kurumu olmamız.

%100 öğrenme garantisi sunmamız

Misyon Mesleki Eğitim olarak, kurum içi sınavımızdan başarılı olamayan kursiyerlerimizin, Milli Eğitim Bakanlığı sınavına sokulmayarak ÜCRETSİZ olarak bir daha eğitime tabi tutarak, alanında tam bir bilgi sahibi olduktan sonra Milli Eğitim Sınavından da başarılı sonuç alıp, her yerde geçerli sertifika sahibi olmasını sağlıyoruz.

SINIRSIZ KURSİYER MEMNUNİYETİ prensibiyle, Misyon Mesleki Eğitim, Kursiyerin hiçbir sebep göstermeden ilk 16 ders saati süresi içinde kayıt sildirme hakkı olduğunu kabul eder ve bu ilk 16 saat içinde kaydını sildirebilir. Öğrencinin kalan tüm ödemelerini iptal eder.

Misyon Mesleki Eğitim, Kursiyerine verdiği eğitim sonucunda kursiyer öğrenmediğini beyan ederse, kursiyerine aynı eğitimi ÜCRETSİZ olarak tekrar verir.

Alanlarında en uzman öğretim kadromuz ve profesyonel eğitim anlayışımızla Kursiyerlerimize, kendi ders saatleri dışında da her zaman etüd imkanı sunmamız, kurumumuzun kaynaklarından istedikleri zaman yararlanmalarını sağlamamız.

Daha birçok yeniliklerimizle, Eğitimden daha fazlasını sunuyoruz.

Sizleri Arayan değil, Aranan kişi yapıyoruz...