çocuk gelişimi

Antalya Çocuk Gelişimi Kursu

Telefon: 
0242 - 244 24 47

TANIM 0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.

PROGRAMIN AMAÇLARI :

1-0-6 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişimlerini istenilen düzeyde gelişmesi için bilgi ve beceriyi kazandırmak.

2-Sağlık ve temizlik ilkelerine uygun bakımı öğretmek

3-Çocuğun yemek listesini düzenleyebilen yiyeceklerin hazırlanmasını nezaret edebilen önleyici sağlık tedbirlerini alabilme becerilerini kazandırmak.

Kategori: 
  • Eğitim Kurumları
  • Kişisel Gelişim Kursları